Õpetajad 2021/2022 õa:

 1. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 2. MERJE KALLIP - muusika
 3. EVE KANGUR - õppealajuhataja, loodusained, 5. ja 8.kl
 4. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 4.kl
 5. GEA MURAKAS - klassiõpetaja, matemaatika, 2.kl
 6. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 7. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, 6. ja 7. kl
 8. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 9. MERLE PÕESASTE - klassiõpetaja, informaatika, 1.kl
 10. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 11. TIINA RUMM - klassiõpetaja, ajalugu, usundiõpetus, 3.kl
 12. KRISTJAN SALUVEE - loodusõpetus, ajalugu
 13. AARE TREIAL - matemaatika, füüsika 
 14. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 15. ALISA VASENINA - inglise keel
 16. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 9.kl
 17. MARIT ÕUNAPUU-PÄRDI - õpiabi õpetaja

Lasteaiaõpetajad:

 1. EDA KANGUR
 2. MAARIKA KUDI
 3. KATRIN SALUVEE

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 2. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 3. Triin KRUUSIMÄGI - puhastusteenindaja
 4. Liisa KURVITS - koka abi
 5. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 6. Kanni SAAR - majahoidja

© 2021 Lasila põhikool