Õpetajad 2019/2020 õa:

 1. MERJAM AHMET - inglise keel
 2. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 3. MERJE KALLIP - muusika
 4. EVE KANGUR - loodusained
 5. RUTH KAPPER - algõpetus, kunst
 6. GEA MURAKAS - algõpetus, inimese- ja keskkonnaõpetus
 7. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 8. LEELO MÖLDER - loodusained
 9. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 10. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, ajalugu, kultuurilugu 
 11. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 12. JANE PALU - algõpetus, karjääriõpetus
 13. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika, informaatika
 14. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 15. TIINA RUMM - algõpetus, matemaatika, ajalugu, usundiõpetus
 16. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 17. KRISTI VÕHMAR - õppealajuhataja, eesti ja inglise keel, kehaline kasvatus
 18. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus

Lasteaiaõpetajad:

 1. EDA KANGUR
 2. MAARIKA KUDI
 3. KATRIN SALUVEE

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Milvi GORBUNOV - koka abi
 2. Taissia IGNATJEVA - puhastusteenindaja
 3. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 4. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 5. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 6. Piret PALMI - puhastusteenindaja
 7. Kanni SAAR - majahoidja

© 2019 Lasila põhikool